Realizacje

Rok 2013

 • Wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji opadowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalno - usługowych w rejonie ul. Wodnej w Krakowie ( na zlecenie TK BUD Kraków)
 • Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Pychowickiej 20 w Krakowie ( na zlecenie ZBK Kraków)
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej do budynków wielorodzinnych przy ul. Mochnackiego w Krakowie ( na zlecenie TK BUD Kraków)
 • Budowa kolektora sanitarnego z przyłączami w ul. Wielkie Pola bocznej w Krakowie (na zlecenie MPWiK Kraków)
 • Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Cygańskiej i w ul. Jodłowej w Krakowie (na zlecenie MPWiK Kraków)
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Skrajnej i Bliskiej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Domeyki w Krakowie (na zlecenie MPWiK Kraków)
 • Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wody do budynku nr 32 przy ul. Nad Fosą w Krakowie (na zlecenie ZBK Kraków)
 • Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami, montaż separatora, zbiorników retencyjnych i przepompowni do budynków mieszkalno - usługowych w ul. Danka w Krakowie (na zlecenie TK BUD Kraków)
 • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, opadowej oraz sieci wodociągowej do budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Klonowica w Krakowie (na zlecenie TK BUD Kraków)

Rok 2012

 • Wykonanie sieci wodociągowej wraz z włączeniem do istniejącego wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej wraz z włączeniem do istniejącego kolektora sanitarnego w ul. Kasztanowej w Krakowie (na zlecenie "ECHO" Włodzimierz Herman)
 • Przebudowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego fi 100 mm z przyłączami w ul. Rzeszowskiej w Krakowie (na zlecenie MPWiK Kraków)
 • Odprowadzenie wód opadowych z południowej strony Cmentarza Prądnik Czerwony, Kraków ul. Rozrywka (na zlecenie ZCK w Krakowie)
 • Rozbudowa sieci wodociągowej PE 110 mm z przyłączami w ul. Geologów w Krakowie (na zlecenie MPWiK Kraków)
 • Przebudowa ulic na terenie miasta Krakowa - przebudowa ulicy Fortecznej oraz budowa zjazdu z ulicy Taklińskiego w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Rozbudowa wodociągu fi 100 mm z przyłączami w ul. Malutkiej w Krakowie (na zlecenie MPWiK Kraków)
 • Budowa sieci wodociągowej w ul. Glogera oraz w ul. Słońskiego - bocznej w Krakowie (na zlecenie MPWiK Kraków)
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego do obiektu przy ul. Bardosa 9 w Krakowie (na zlecenie MOPS Kraków)
 • Budowa i przebudowa sieci wodociągowej DN 150 z przyłączami w ul. Składowej w Krakowie (na zlecenie MPWiK Kraków)
 • Przebudowa sieci kanalizacyjnej w VII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5 (na zlecenie VII LO Kraków)

Rok 2011

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Dożynkowej bocznej w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Ojcowskiej bocznej w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dymnik w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Traczy Bocznej w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Przebudowa ul. Dworskiej w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Sieć wodociągowa z żeliwa sferoidalnego wraz z przyłączami wodociągowymi w ul. Madejówka w Krakowie (na zlecenie MPWiK Kraków)
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Potrzask w Krakowie (na zlecenie MPWiK Kraków)
 • Budowa kanalizacji ogólnospławnej wraz z wykonaniem nawierzchni w ul. Widok – boczna w Krakowie ( na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 250 mm w ul Hallera w Krakowie (na zlecenie MPWiK Kraków)

Rok 2010

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej do budynków mieszkalnych przy ul. Niewodniczańskiego (na zlecenie „Nowe Podgórze” Sp. z o.o., „ANRA” Sp. z o.o.)
 • Budowa sieci wodociągowej z żeliwa sferoidalnego w ul. Podstawie w Krakowie (na zlecenie MPWiK Kraków)
 • Przebudowa ul. Ruczaj w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Zagospodarowanie terenu pod kątem utworzenia ogródka jordanowskiego przy ul. Wańkowicza w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa parkingu przy ul. Rydza Śmigłego w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa parkingu z odwodnieniem przy ul. Szwedzkiej w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w os. Wróblowice w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Cegielnianej w Dobczycach.
 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Lubockiej i Darwina w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Bieżanowskiej, Grzecha, Imielnej i Ks. J. Popiełuszki w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w ul. Rącznej w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych w ul. Pustynna – boczna w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa przyłączy wodociągowych w os. Tonie – ul. Gaik, Łokietka w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Krasnowolskiego w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa przyłączy wodociągowych w ul. Smoleńskiego, Dębskiego w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa przyłączy wodociągowych w os. Mogiła – Lesisko w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa przyłączy wodociągowych w os. Węgrzynowice w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa przyłączy wodociągowych w os. Wyciąże w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)

Lata 2006 – 2009

 • Sieć wodociągowa w miejscowości Strumiany z rur PETS fi 110 mm o długości 530 mb
 • Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ul. Balickiej w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ul. Stary Gościniec w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ul. Wojnickiej, Legionów (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Kanalizacja sanitarna z przyłączami w os. Przewóz w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Kanalizacja sanitarna w ul. Weigla w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Kanalizacja opadowa w ul. Pszennej (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Kanalizacja ogólnospławna z przyłączami w ul. Zygmuntowskiej (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Kanalizacja sanitarna w ul Młodzieży – bocznej w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Kanalizacja sanitarna z przyłączami w os. Kostrze – ul. Krzewowa, Kaktusowa w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa zatok parkingowych dla samochodów osobowych przy ul. Jarzębiny w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Zagospodarowanie terenu wokół Krzyża Nowohuckiego przy ul. Ludźmierskiej w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Remont ul. Kaczeńcowej w Krakowie, wymiana elementów małej architektury (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Przebudowa sięgacza w ul. Ciołkosza w Krakowie wraz z odwodnieniem i przebudową wodociągu (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Przebudowa ul. Fatimskiej – bocznej w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Remont nawierzchni w ul. Berberysowej (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa w ul. Wyżynnej w Krakowie (na zlecenie „DOMY NA PLUS” Sp. z o.o.)
 • Budowa ciągu spacerowego nad Wisłą wraz z dojściem do pomnika Ofiar Dąbia (na zlecenie ZIKiT Kraków)
 • Budowa miejsc postojowych w os. Teatralnym w Krakowie (na zlecenie ZIKiT Kraków)

Kontakt

Leszek Zieliński


605 071 882


biuro@instatherm.pl


Siedziba firmy: Kraków