CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Zakres prac, które wykonujemy jest szeroki. Specjalizujemy się głównie w:
  • budowie kanalizacji sanitarnych, opadowych, ogólnospławnych z rur PVC, SPIRO, HOBAS, WIPRO, AMIANTIT, BERTAS, betonowych, żeliwnych, kamionkowych itp.
  • sieciach wodociągowych z rur PE i stalowych
  • budowie przyłączeń wodociągowych
  • budowie przyłączeń sanitarnych i deszczowych
  • budowie i przebudowie dróg oraz ulic
  • budowie parkingów, zatok parkingowych
  • remontach nawierzchni
  • budowie chodników, ciągów spacerowych, podjazdów
  • wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej, płyt drogowych, asfaltobetonu
  • wykonywaniem wszelkiego rodzaju robót ziemnych
Naszymi Klientami są instytucje państwowe, prywatne przedsiębiorstwa oraz Klienci indywidualni. Zapraszamy serdecznie do kontaktu i zadawania wszelkich pytań.

SIECI KANALIZACYJNE

BUDOWA DRÓG

ROBOTY ZIEMNE

Kontakt

Leszek Zieliński


605 071 882


biuro@instatherm.pl


Siedziba firmy: Kraków